Đặc sắc

[CHIẾN TRƯỜNG] VẠN GIỚI TRANH BÁtranhba8


Vạn Giới Tranh Bá là chiến trường liên Server. Tại đây những Bang đừng đầu của từng Server sẽ giao chiến với nhau. Hãy xem qua Quy tắc và phần thưởng theo mô tả bên dưới

tranhba9

Quy Tắc và Phần Thưởng của Vạn Giới Tranh Bá


tranhba10

Thưởng xếp hạng cá nhân


tranhba11

Thưởng xếp hạng Bang (tất cả thành viên trong Bang đều nhận được)


tranhba12

Phần thưởng dành cho phe thắng và thua