Đặc sắc

[ĐẶC SẮC] TẦM BẢO

Tầm Bảo là một tính năng giúp người chơi nhận được những vật phẩm vô cùng giá trị như Trang Bị Thánh - Trang Bị Độ Kiếp

tambao1

Người chơi đạt Level 40. Chọn Icon như trên hình để vào giao diện tính năng

tambao2

Sử dụng vé để Tầm Bảo - Vé có thể mua hoặc thu thập qua các hoạt động


Mỗi lần Tầm Bảo, người chơi sẽ nhận được vật phẩm hoặc trang bị. Vật phẩm sẽ được lưu trữ trong Kho Tầm Bảo.

Tầm bảo sẽ nhận được điểm để đổi quà trong Tiệm Tầm Bảo

tambao3

Tiệm Vũ Khí

tambao4

Tiệm Y Phục

tambao5

Tiệm Trang Bị

tambao6

Tiệm Thánh Trang

tambao7

Các Vật Phẩm Khác