Hướng dẫn

[GIỚI THIỆU] HỆ THỐNG NHÂN VẬT

Game chia làm 2 Hệ (Nam và Nữ)

nv2

Nam:

Nhân vật đại diện: Lâm Khuyết
Vũ Khí Hệ: Đao


nv3

Nữ:

Nhân vật đại diện: Tiêu Hồng Lý

Vũ Khí Hệ: Kiếm Dài

nv1

Giao diện Nhân Vật trong Game


nv4

Mỗi hệ có những kỹ năng khác nhau được nâng cấp bằng KNH và Linh Khí


nv5

Ngoài hệ thống kỹ năng. Mỗi nhân vật còn có Bí Kỹ. Cần Kích Hoạt để sử dụng

Trên đây là cơ bản về Nhân Vật trong Game, những tính năng về trang bị và chuyển sinh xin hay xem những bài viết tiếp theo