Hướng dẫn

[GIỚI THIỆU] HỆ THỐNG TRANG BỊ

Trang bị của nhân vật được chia làm nhiều Bậc với những Phẩm Chất khác nhau. Trang bị có Bậc và Phẩm Chất càng cao thì thuộc tính càng cao

trangbi1

Trang bị Tím trở lên còn có hiệu quả thuộc tính riêng cho Bộ

Trang bị có thể thu thập được qua hoạt động Diệt Boss hoắc có thể Ghép qua Tiệm Rèn...

trangbi2


Ở Tiệm Rèn, người chơi dùng Đá để Cường Hóa Trang Bị giúp gia tăng sức mạnh

trangbi3


Trang bị còn dư, người chơi có thể Thu Hồi lấy Linh Thạch

trangbi4