Hướng dẫn

[HƯỚNG DẪN] CÁC BƯỚC NHẬP CODE INGAME

Bước 1: Chọn Sảnh Phúc Lợi

15

Bước 2: Chọn Đổi Giftcode và Nhập code tướng ứng vào khung bên cạnh

16