Hướng dẫn

[HƯỚNG DẪN] TÍNH NĂNG PHÁP BẢO


phapbao1

Người chơi có thể nâng cấp pháp bảo để gia tăng sức mạnh của bản thân. Khả năng của nó giúp Hóa Thạch Công


phapbao2

Pháp Bảo Có 10 Bậc, Dùng KNB để nâng Bậc cho nó

phapbao3

Pháp bảo cũng có những kỹ năng nhất định. Nhớ nâng cấp các kỹ năng này

phapbao4

Mỗi bậc Pháp Bảo sẽ thay đổi ngoại hình. Tăng Sao cho mỗi ngoại hình để gia tăng lực chiến

phapbao5

Người chơi còn có thể Thức Tỉnh một số Pháp Bảo Cấp Cao để thay đổi ngoại hình và tăng lực chiến.