Hướng dẫn

[HƯỚNG DẪN] TÍNH NĂNG RÈN

Tiệm Rèn trong Game, có rất nhiều công dụng như Ghép, Tách vật phẩm.

ren1

Tại đây, người chơi có thể ghép bất cứ một vật phẩm nào. Hãy thu thập đủ các mảnh và ghép chúng lại để có được trang bị mong muốn


ren2

Ghép Thánh Trang bất kỳ từ Mảnh Thánh Trang sau khi thu thập đủ


ren3

Tách EXP Đan không dùng tới để nhận TInh Thể Vàng

Ngoài ra, ở Tiệm Rèn còn có ghép Thành Vật, Cường Hóa Trang Bị, Khảm Đá... Hãy khám phá Tiệm Rèn khi vào Game nha!!!