Hướng dẫn

[HƯỚNG DẪN] SỞ HỮU 3 THẺ ĐẶC QUYỀN VĨNH VIỄN

Có 3 loại thẻ Đặc Quyền dành cho người chơi với những ưu đãi khác nhau

dacquyen1


Thẻ Đồng: Thời hạn Đặc Quyền 7 ngày

Giá: 88 Linh Thạch

Thẻ Bạc: Thời hạn 30 Ngày

Giá: 498 Linh Thạch

Thẻ Vàng: Thơi hạn 30 Ngày

Giá: 1288 Linh Thạch

Đặc Biệt: Sở hữu đặc quyền vĩnh viển chỉ trong 4 ngày đầu tiên mở Server với Event "Kim Long Xuất Hiện"

Thẻ Đồng: Người chơi chỉ cần đạt Vinh Dự Level 1 là sẽ được dùng Vĩnh Viên miễn phí

Thẻ Bạc: Nạp Tích Lũy đủ 3000 Linh Thạch trong vòng 3 ngày đầu tiên mở Server sẽ được nhận Thẻ Bạc Vĩnh Viễn

44

Thẻ Vàng: Nạp Tích Lũy đủ 10000 Linh Thạch trong vòng 3 ngày đầu tiên

45

Lưu Ý: Có thể mua 3 thẻ đặc quyền cùng 1 lúc

Thẻ Vĩnh Viễn chỉ xuất hiện ở Event Kim Long trong vòng 3 ngày đầu tiên mở Server.

Tích Nạp

dacquyen2

Người chơi Nạp Linh Thạch đạt mức cố định sẽ nâng Level Vinh Dự.

Có 15 cấp Vinh Dự tương ứng với những phần quà khác nhau

Đặc Quyền VIP

dacquyen3

Hệ Thống VIP cần làm Nhiệm Vụ để tăng cấp. Cụ thể vui lòng xem tại đây