Hướng dẫn

[HƯỚNG DẪN] TỬU QUÁNtuuquan1

Chào mừng đến với Tửu quán, ở đây bạn có thể chiêu mộ đồng hành, có được các đồng hành mạnh hoàn toàn mới.

Chiêu mộ 1 lần tốn “Lệnh Chiêu Mộ” có thể nhận được mảnh đồng hành và đồng hành hoàn chỉnh 

Chiêu mộ x10 tốn “Lệnh Chiêu Mộ x10”, sẽ chắc chắn nhận 1 đồng hành hoàn chỉnh

Khi rút được đồng hành hoàn chỉnh mà chưa có thì có thể kích hoạt ngay đồng hành này, khi rút được đồng hành hoàn chỉnh mà đã có thì sẽ tự động chuyển hoá thành mảnh tương ứng

Mảnh đồng hành rút được sẽ tự động chuyển vào túi đồng hành, có thể dùng để tăng sao hoặc kích hoạt đồng hành.

Level Tửu Quán do tổng sao Đồng Hành đang có quyết định, Level Tửu Quán tăng có thể mở thêm nhiều Tửu Quán.

Khi không có VP liên quan, chiêu mộ 1 lần cần 60 linh thạch, chiêu mộ x10 cần 500 linh thạch.

tuuquan2

Giao diện khi nhận được Đồng Hành sau khi chiêu mộ


tuuquan3

Các vật phẩm nhận được khi Chiêu Mộ


tuuquan4

Nâng cấp tửu quán để mở thêm các Tửu Quán Đặc Biệt Khác