Sự kiện

[SỰ KIỆN] ĐẦU TƯ 1 NHẬN TỚI 10

Đầu tư là một hoạt động sinh lời rất tốt ở trong Kiếm Thánh, nhận những vật phẩm  giá trị nhưng người chơi chỉ cần bỏ một số vốn cực kỳ nhỏ. Vậy tại sao Tiên Hữu không đầu tư vào những hoạt đông dưới đây chứ nhỉ?

1. Đầu Tư KNB

Tốn 200 Linh Thạch, người chơi sẽ nhận lại số lượng lớn KNB trong vòng 7 ngày. Ngày đâu tiên mở Server sẽ mở hoạt động này

dautu1


2. Đầu Tư Chiến Kỵ

Ở Ngày Thứ 2 mở Server, Đầu Tư 200 Linh Thạch để nhận được số lượng lớn Chiến Kỵ Đan trong vòng 7 ngày.

dautu2


3. Đầu Tư Hạo Nhiên Khí

Cũng với 200 Linh Thạch, vào ngày thứ 3 hoạt động sẽ mở và nhận lại thu ích sau 7 ngày.

dautu3


4. Đầu Tư Trận Pháp

Trận Pháp sẽ là hoạt động đầu tư của ngày thứ 4 mở Server

dautu4


5. Đầu Tư Cánh

Ngày thứ 5 mở Server sẽ là hoạt động đầu tư nhận Cánh Bậc Đan

dautu5


6. Đầu Tư Thần Phù

Vẫn là với 200 Linh Thạch, ngày thứ 6, Tiên Hữu sẽ đầu tư Thần Phù. Mỗi ngày sau 7 ngày sẽ nhận được lượng lớn KNB để nâng cấp Thần Phù.

dautu6


7. Đầu Tư Cường Hóa

Người chơi đầu tư mỗi ngày thu lại được lượng đá cường hóa lớn trong vòng 7 ngày. Hoạt động mở ở ngày thứ 6 của Server

dautu7


8. Đầu Tư Đồng Hành

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đầu tư (Ngày thứ 7 của Server sẽ mở) sẽ nhận được Lệnh Chiêu Mộ, dùng để nâng cấp Đồng Hành

dautu8


9. Đầu Tư Chuyển Sinh

Chưa có hình ( bổ sung Sau)

10. Đầu Tư Thiên Thư

Ở ngày thứ 9 mở Server, người chơi đầu tư Thiên Thư sẽ nhận được mảnh vẽ và mảnh ghép Thiên Thư nhất định trong vòng 7 ngày tư khi mua.

dautu9


11. Đầu Tư Đá

Trong ngày thứ 10, Đá sẽ là vật phẩm đề người chơi đầu tư. Trong vòng 7 ngày sẽ thu được lượng Đá rất lớn để Cường Hóa

dautu10


12. Đầu Tư Đại Hắc Tán

Tương tự như các loại đầu tư trên, Đại Hắc Tán sẽ mở ở ngày thứ 11 của Server.

dautu11


13. Đầu Tư Phật Tính

Đây là hoạt động đầu tư cuối cùng, xuất hiện vào ngày thứ 12 của Server.

dautu12


Trên đây là những loại đầu tư cần thiết cho Tiên Hữu trong quá trình hành tẩu. Đừng nên bỏ qua bất cứ một hoạt động nào nhé!