Tin tức

CHUỖI SK TĂNG LỰC CHIẾNimage002


Mô tả : bao gồm chuỗi sự kiện kéo dài từ ngày 02/04 – 08/04
Lưu ý: server mở từ 13 ngày trở lên sẽ xuất hiện.

image004


Mô tả : trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đột phá lực chiến càng cao, nhận quà càng nhiều
 

image006image008


Mô tả : trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tăng lực chiến thêm 2 triệu sẽ đủ điều kiện tham gia đua TOP LC. Sau khi kết thúc hoạt động, TOP 20 người tăng lực chiến nhiều nhất sẽ nhận được quà tương xứng
 

image010


image012