Tin tức

HỘP QUÀ THẦN BÍ

- NỘI DUNG: cứ nạp 100 linh thạch là được 1 lượt mua, 1 lượt mua tốn 188 linh thạch, chắc chắn mở được từ 198-367 linh thạch trở lên. Tối đa chỉ mua được 20 gói. ( thời gian từ 17/10 – 20/10 )
Lưu ý : Chỉ server mở được 13 ngày trở lên mới thấy.
 

image002


Hình ảnh hoạt động

image004

May mắn có thể mở được 368 linh thạch, lời gấp đôi so với số linh thạch bỏ ra ban đầu.

image006


Số lượng linh thạch có thể mở ra từ gói.