Tin tức

LINH CHÂU CHIẾN KỴ HỒNG MÔNG HÓA

Vị trí : nằm ở tab linh châu trong mục chiến kỵ

image002

 
Quy tắc : khi khảm được từ 6 linh châu trở lên, người chơi sẽ kích hoạt được thuộc tính “Hồng Mông Hóa” . Số lượng linh châu khảm càng nhiều, cấp độ “Hồng Mông Hóa” càng được tăng cao.
-    Cấp 1 : 6 linh châu
-    Cấp 2 : 8 linh châu
-    Cấp 3 : 9 linh châu
-    Cấp 4 : 10 linh châu
-    Cấp 5 : 11 linh châu
-    Cấp 6 : 12 linh châu
-    Cấp 7 : 13 linh châu
-    Cấp 8 : 14 linh châu
-    Cấp 9 : 15 linh châu


image004


Hiệu quả thuộc tính : cấp độ càng cao, thuộc tính cộng thêm càng nhiều.