Tin tức

[NEW] 08:00 - 13/10 - KHAI MỞ MÁY CHỦ S41

Vùng đất mới S41 sẽ được BĐH gửi đến các Tiên Hữu. Hãy sẵn sàng xuất chiến ngay thôi!

720x350S41KT.j


Server mới sẽ có những hoạt động vô cùng hấp dẫn như sau:

Chúc các Tiên Hữu khởi đầu vùng đất mới thật thuận lợi trong Kiếm Thánh