Tin tức

[NEW] 08:00 - 2/11 - KHAI MỞ MÁY CHỦ S61

Vùng đất mới S61 sẽ được BĐH gửi đến các Tiên Hữu. Hãy sẵn sàng xuất chiến ngay thôi!


CTM_720x350
Server mới sẽ có những hoạt động vô cùng hấp dẫn như sau:

Chúc các Tiên Hữu khởi đầu vùng đất mới thật thuận lợi trong Kiếm Thánh