Tin tức

[NEW] 08:00 - 21/10 - KHAI MỞ MÁY CHỦ S49

Vùng đất mới S49 sẽ được BĐH gửi đến các Tiên Hữu. Hãy sẵn sàng xuất chiến ngay thôi!


720x350S49KT


Server mới sẽ có những hoạt động vô cùng hấp dẫn như sau:

Chúc các Tiên Hữu khởi đầu vùng đất mới thật thuận lợi trong Kiếm Thánh