Tin tức

[NEW] 08:00 - 4/11 - KHAI MỞ MÁY CHỦ S63

Vùng đất mới S63 sẽ được BĐH gửi đến các Tiên Hữu. Hãy sẵn sàng xuất chiến ngay thôi!

CTM_720x350


Server mới sẽ có những hoạt động vô cùng hấp dẫn như sau:

Chúc các Tiên Hữu khởi đầu vùng đất mới thật thuận lợi trong Kiếm Thánh