Tin tức

[NEW] 8:00 - 09/01 - KHAI MỞ MÁY CHỦ S129

Vùng đất mới S129 sẽ được BĐH gửi đến các Tiên Hữu. Hãy sẵn sàng xuất chiến ngay thôi!


CTM_720x350Server mới sẽ có những hoạt động vô cùng hấp dẫn như sau:

Chúc các Tiên Hữu khởi đầu vùng đất mới thật thuận lợi trong Kiếm Thánh