Tin tức

THÔNG BÁO CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CẤP

Các Tiên Hữu ơi có tin mới hot ơi là hot nè!

Kiếm Thánh sẽ mở rộng thêm các cấp cao hơn,  có thể tiếp tục nâng cấp ở các tính năng sau:


TÊN
MỤC
HÌNH ẢNH
LEVEL MỞ RỘNG HIỆN TẠI
Chiến Kỵ
Level


image005


image006


17
Thần Binh - Binh Hồn
Level

image009

image010


12
Hạo Nhiên Khí
Level

image014

image013


14
Đại Hắc Tán
Level

image017

image018


18
Đại Hắc Tán - Hồn Dù
Level

image021

image022


25
Thập Tam Tiễn - Tiễn Linh
Level

image026

image025


25