Tin tức

[TÍNH NĂNG] THU HỒI LINH THẠCH

Người chơi có thể sử dụng tính năng này để kiếm Linh Thạch. Hãy sử dụng những vật phẩm không dùng tới để Thu Hồi và nhận được Linh Thạch tương ứng

linhthach1

Click vào Icon như trên để vào giao diện tính năng

linhthach2

Có rất nhiều vật phẩm để Thu Hồi và sẽ có lượt cụ thể để thu hồi vật phẩm đó (Như trên hình là 3 lần)

linhthach3

linhthach4

Có giờ vàng để Thu Hồi vật phẩm khác nhau. Sau thời gian giờ vàng sẽ có những vật phẩm khác để Thu Hồi